Total Pageviews

Offer

Friday, 14 June 2013

Marathi Ukhane for Grooms

Marathi Ukhane for Grooms


हत्तीच्या अंबारीवर जरीची झूल ****माझी,जसे गुलाबाचे फुल

नंदनवणीचा कोकीळ बोलतो गोड,***रानी माझा तळहाताचा फोड

रुप्याचे पाट,त्याला सोन्याचे ठसे,***ला पाहून चंद्र-सूर्य हसे

मातीच्या चुली असतात घरोघर,***झालीस माझी आता चल बरोबर


Marathi Ukhane for Grooms With Images

1 comment:

Add